برچسب: تیم کوک

تیم کوک قبل از بازنشستگی، احتمالا حداقل از یک پروژه بزرگ رونمایی خواهد کرد
تیم کوک هشتمین مدیر گران‌ قیمت آمریکا شد