برچسب: ایرپاد3

احتمال رونمایی از ایرپاد ۳ در رویداد کالیفرنیا استریمینگ قوت گرفت
هر آنچه تا کنون در مورد ایرپاد ۳ می دانیم