برچسب: اشتغال

اپل برای اشتغالزایی کمپی جدید به ارزش یک میلیارد دلار می‌سازد