برچسب: استوی جابز

ایمیل استیو جابز تایید می‌کند که اپل روی آیفون نانو کار می‌کرده است