برچسب: آیفون 13

آیفون ۱۳ مینی در کارخانه‌های فاکس کان و پگاترون اسمبل می‌شود