اتومبیل

باتری ماشین الکتریکی اپل در آمریکا تولید می‌شود