کسب و کار

اپل برای اشتغالزایی کمپی جدید به ارزش یک میلیارد دلار می‌سازد
فریلنسر چیست و چگونه می توانیم فریلنسر شویم