ویندوز

پارالل دسکتاپ ۱۷ اجرای ویندوز ۱۱ روی مک M1 را بهبود می‌دهد
توسعه‌دهندگان پارالل: ویندوز ۱۱ روی مک کار می‌کند