۶۰ درصد از کاربران سیستم عامل آی او اس اقدام خرید ایرتگ خواهند کرد

IOS, آی مک