یک SSID دیگر برای خاموش کردن وای فای آیفون پیدا شد

یک SSID دیگر برای خاموش کردن وای فای آیفون پیدا شد
IOS, امنیت