یک نسخه از اولین کامپیوتر تولید شده توسط اپل با قیمت ۵۰ هزار دلار حراج گذاشته شد

یک نسخه از اولین کامپیوتر تولید شده توسط اپل با قیمت ۵۰ هزار دلار حراج گذاشته شد
خبر, راهنمای خرید