یک دسته بازی آیفون با فناوری مگ سیف آماده تولید شد

یک دسته بازی آیفون با فناوری مگ سیف آماده تولید شد
خبر, رباتیک