یکی از مدیران اپل خواستار عرضه آی مسیج در اندروید بود

اندروید, تلفن همراه