کیس‌ منتسب به آیفون ۱۳ ماژول‌ بزرگ دوربین آن‌ را به تصویر می‌کشد

کیس‌ منتسب به آیفون ۱۳ ماژول‌ بزرگ دوربین آن‌ را به تصویر می‌کشد
آیفون, خبر