پارالل دسکتاپ ۱۷ اجرای ویندوز ۱۱ روی مک M1 را بهبود می‌دهد

پارالل دسکتاپ ۱۷ اجرای ویندوز ۱۱ روی مک M1 را بهبود می‌دهد
مک بوک, ویندوز