هدست VR اپل مجهز به سیستم تهویه و انتقال حرارت خواهد شد

IOS, گجت