نمونه اولیه ایرپاور اپل در یک ویدیو یوتیوبی لو رفت

نمونه اولیه ایرپاور اپل در یک ویدیو یوتیوبی لو رفت
ایرپاور, خبر