نسخه بتای اسپاتیفای برای مک M1 عرضه شد

نسخه بتای اسپاتیفای برای مک M1 عرضه شد
آی مک, خبر