نخستین گوشی تاشو اپل احتمالا سال ۲۰۲۴ از راه خواهد رسید

نخستین گوشی تاشو اپل احتمالا سال ۲۰۲۴ از راه خواهد رسید
آیفون, خبر