نارضایتی شرکت‌های تبلیغاتی از قابلیت iCloud Private Relay شرکت اپل

نارضایتی شرکت‌های تبلیغاتی از قابلیت iCloud Private Relay شرکت اپل
امنیت, خبر