مهندس‌های اپل نسبت به روند توسعه اپل تی وی بدبین هستند

مهندس‌های اپل نسبت به روند توسعه اپل تی وی بدبین هستند
تلوزیون, خبر