مدل‌های ریفربیشد آیپد پرو ۲۰۲۰ از طریق منابع رسمی اپل آماده فروش شد

مدل‌های ریفربیشد آیپد پرو ۲۰۲۰ از طریق منابع رسمی اپل آماده فروش شد
آیپد, خبر