مارک گرمن: اپل واچ سری ۷ حسگر سنجش فشار خون نخواهد داشت

مارک گرمن: اپل واچ سری ۷ حسگر سنجش فشار خون نخواهد داشت
اپل واچ, خبر