قابلیت ECG برای اپل واچ پارت نامبر چین عرضه شد

اپل واچ چین
اپل واچ, خبر