قابلیت مقابله با ردیابی آی او اس ۱۴ در چین جواب نمی‌دهد!

قابلیت مقابله با ردیابی آی او اس ۱۴ در چین جواب نمی‌دهد!
IOS, خبر