قابلیت تشخیص سقوط اپل واچ جان یک نفر را نجات داد

قابلیت تشخیص سقوط اپل واچ جان یک نفر را نجات داد
اپل واچ, خبر