قابلیت‌‌های ویژه اپل واچ در کدام یک از کشورها محدود شده و در کدامیک باز هستند؟

قابلیت‌‌های ویژه اپل واچ در کدام یک از کشورها محدود شده و در کدامیک باز هستند؟
اپل واچ, خبر