عدم وجود تاچ آی دی در صفحه نمایش آیفون ۱۳

عدم وجود تاچ آی دی در صفحه نمایش آیفون ۱۳
آیفون, خبر