محققان امنیتی: اپل آسیب‌پذیری‌های امنیتی آی او اس ۱۵ را نادیده گرفته است

عدم توجه به حفره های امنیتی
آیفون