ضبط ویدیوی ProRes در آیفون ۱۳

ضبط ویدیوی ProRes در آیفون ۱۳
آموزشی, آیفون