شرکت چینی لوکس‌شیر به لیست تامین‌کنندگان‌ آیفون ۱۳ اضافه شد

شرکت چینی لوکس‌شیر به لیست تامین‌کنندگان‌ آیفون ۱۳ اضافه شد
اقتصاد, خبر