شایعه مک بوک ۲۰۲۱ با تراشه M1X برای بار دیگر تایید شد

مک بوک
مک بوک, مک پرو