شایعه: بندهای اپل واچ سری ۷ با مدل‌های قدیمی سازگار نخواهند بود

شایعه: بندهای اپل واچ سری ۷ با مدل‌های قدیمی سازگار نخواهند بود
اپل واچ, خبر