سیستم شارژ آیفون ۱۳ از توان ۲۵ وات پشتیبانی خواهد کرد

سیستم شارژ آیفون ۱۳ از توان ۲۵ وات پشتیبانی خواهد کرد
آیفون, خبر