رجیستری تبلت از مرداد ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد

رجیستری تبلت از مرداد ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد
تجارت الکترونیک, خبر