خلبانان شرکت هواپیمایی جت‌بلو آیپد پرو M1 دریافت می‌کنند

خلبانان شرکت هواپیمایی جت‌بلو آیپد پرو M1 دریافت می‌کنند
تلفن همراه, خبر