حالت تاریک به گوگل مپ آیفون اضافه شد

حالت تاریک به گوگل مپ آیفون اضافه شد
آیفون, خبر