جانی آیو با شرکت فراری همکاری می‌کند

جانی آیو با شرکت فراری همکاری می‌کند
تجارت الکترونیک, خبر