توسعه‌دهندگان پارالل: ویندوز ۱۱ روی مک کار می‌کند

توسعه‌دهندگان پارالل: ویندوز ۱۱ روی مک کار می‌کند
آی مک, ویندوز