تمام مدل‌های آیفون ۱۴ مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز هستند

تمام مدل‌های آیفون ۱۴ مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز هستند
آیفون, خبر