تلاش‌های یک یوتیوبر برای ساخت مک بوک جیبی

تلاش‌های یک یوتیوبر برای ساخت مک بوک جیبی
آی مک, خبر