تراشه M2 در سال ۲۰۲۲ در مک بوک ایر با طراحی متفاوت تولید و عرضه خواهد شد

تراشه M2 در سال ۲۰۲۲ در مک بوک ایر با طراحی متفاوت تولید و عرضه خواهد شد
خبر, مک بوک