تجهیز آیفون ۱۲ اس به نمایشگر ۱۲۰ هرتز و فوکوس خودکار دوربین تائید شد

تجهیز آیفون ۱۲ اس به نمایشگر ۱۲۰ هرتز و فوکوس خودکار دوربین تائید شد
آیفون, خبر