تاچ آیدی در آیفون ۱۴ ممکن است زیر نمایشگر قرار بگیرد

ناچ زیر صفحه
آیفون, خبر