بزرگتر شدن دوربین آیفون ۱۳ پرو در تصویر قاب مشخص شد

بزرگتر شدن دوربین آیفون ۱۳ پرو در تصویر قاب مشخص شد
آیفون, خبر