برخی از مدل‌های مانیتور مک M1 با مشکل شکسته شدن و عدم کارکرد مواجه می‌شوند

برخی از مدل‌های مانیتور مک M1 با مشکل شکسته شدن و عدم کارکرد مواجه می‌شوند
خبر, مک بوک