ایکس کلود برای آیفون آماده استفاده شد

ایکس کلود برای آیفون آماده استفاده شد
IOS, خبر