ایمیل استیو جابز تایید می‌کند که اپل روی آیفون نانو کار می‌کرده است

ایمیل استیو جابز تایید می‌کند که اپل روی آیفون نانو کار می‌کرده است
آیفون, خبر