اپیک گیمز عادلانه بودن کمیسیون اپ استور را تائید کرد

IOS, آیفون