اپل مجبور به استفاده از یو اس بی سی میشود

اپل مجبور به استفاده از یو اس بی سی میشود
آیفون, خبر